Friday, May 13, 2005

Manila!

Manila, Manila
I keep coming back to Manila
Simply no place like Manila
Manila, I'm coming home

Hinahanap-hanap kita, Manila
Ang ingay mong kay sarap sa tenga
Mga jeepney mong nagliliparan
Mga babaeng mong naggagandahan
Take me back in your arms, Manila
And promise me you'll never let go
Promise me you'll never let go

Manila, Manila
I keep coming back to Manila
Simply no place like Manila
Manila, I'm coming home

Hinahanap-hanap kita, Manila
Ang ingay mong kay sarap sa tenga
Mga jeepney mong nagliliparan
Mga babaeng mong naggagandahan
Take me back in your arms, Manila
And promise me you'll never let go
Promise me you'll never let go

Manila, Manila
Miss you like hell, Manila
No place in the world like Manila
I'm coming home to stay

No comments: